ترجمه رمان جیمز بالدوین منتشر شد

رمان «با کوه در میان بگذار» نوشته جیمز بالدوین با مقدمه تونی موریسون و ترجمه محمدصادق رئیسی منتشر شد.