ترس از خالی ماندن سالن تئاتر

حامد شیخی مطرح کرد: «برای لیلا» از تنهایی بشر می‌گوید

حامد شیخی کارگردان «برای لیلا» با اشاره به ویژگی‌های این اثر نمایشی عنوان کرد ترس از خالی ماندن سالن‌های تئاتری او و گروهش را وادار کرده تا در طول سال کرونایی نمایش‌های مختلفی را اجرا کنند.