برنامه «نردبان» میزبان تصویربردار با تجربه سینمای مستند

جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» میزبان رضا تیموری تصویربردار باسابقه سینمای مستند شد.