برگزاری همایش هنر و رسانه‌های دیجیتال

هم‌اندیشی «هنر و رسانه‌های_دیجیتال»، در قالب دو نشست تخصصی، دیدگاه‌های پژوهشگران را با محوریت هنر و رسانه‌های دیجیتال، مورد بحث قرار می‌دهد.