«مژده لواسانی» در گفتگو با «هنرمند»

وجود بعضی از فیلمها در جشنواره «سوتفاهم» بود!

از هفده سالگی و از سینما صحرا تا سینما فلسطین، از برج میلاد تا پردیس ملت و حالا دوباره برج میلاد ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر را برای رادیو گفتگو در سینماهای اهل رسانه سردبیری یا اجرا کرده است.