برگزاری مجازیِ همایش بین‌المللی «جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام»

بنیاد ایرانشناسی همایش بین‌المللی «جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام» را با توجه به شرایط بحران جهانی کرونا و نیاز به همکاری و همبستگی مردمان همه جوامع در حفظ تمهیدات لازم و فاصله‌گذاری اجتماعی و نبود امکان برگزاری تجمعات ...