روایت بهار رضی‌زاده از ایفای دو نقش در نمایش «نفس کشیدن» | «زمزمه می‌کند» مرداد به صحنه می‌رود

بهاره رضی‌زاده گفت: نمایش «نفس کشیدن» به رابطه‌های از هم پاشیده و شکست‌خورده و ارتباطات جدی که شکل گرفته و به ثمر رسیده اشاره دارد.