گفتگوی هنرمندنیوز با یکی از پرمخاطب ترین کمدین های اینستاگرام

بهاره صورتی: دوست دارم برای مهران مدیری بازی کنم!

بهاره صورتی، متولد هفت فروردین هزار و سیصد و هفتاد و پنج، بابل، دیپلم گرافیک کامپیوتر و یکی از پرمخاطب ترین کمدین های اینستاگرام در مقوله طنز اجتماعی است.