برترین‌های ۲۰۲۲؛

۲۰ کارگردان بهترین‌های سال را انتخاب کردند/ دل تورو تا وس اندرسون

در پایان سال ۲۰ کارگردان به انتخاب بهترین فیلم سال ۲۰۲۲ پرداختند و آنها را نقد کردند.