داوران بخش عکس ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی معرفی شدند

طی حکمی از سوی بهزاد رشیدی دبیر ششمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی، داوران بخش عکس این جشنواره معرفی شدند.