چه کتاب‌هایی راهی بازار شدند؟

ترجمه رمان‌های «ترانه مرغ اسیر» از جازمین دارزنیک، «به زندگی قسم» نوشته رنه کارلینو، «دوشنبه‌هایی که تو را می‌دیدم» از لئا ویازمسکی، «زندگی دومت زمانی آغاز می‌شود که می‌فهمی یک زندگی بیشتر نداری» اثر رافائل ژیوردانو و «تعطیلات ...