انتشار جدول اجراهای جشنواره تئاتر فجر منطقه دو در بوشهر

جدول اجراهای بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر منطقه دو به میزبانی استان بوشهر منتشر شد.