بیل‌گردانی؛ شاید وقتی دیگر

بیل‌گردانی، آیینی سنتی پهلوانی است که هرساله در پایان فروردین، با آغاز فصل زراعت در شهر نیم‌ور شهرستان محلات برگزار می شود، آئینی که همچون دیگر آئین های باستانی از گزند کرونا در امان نماند.