آغاز نام‌نویسی بخش بین‌الملل سی‌وچهارمین نمایشگاه کتاب تهران

ناشران، موسسه‌های فرهنگی، نهادها، انجمن‌ها، تشکل‌های نشر، آژانس‌های ادبی و دیگر فعالان فرهنگی حوزه بین‌الملل می‌توانند در بخش بین‌الملل سی‌وچهارمین نمایشگاه کتاب تهران ثبت‌نام کنند.