اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی برگزار شد

آیین اختتامیه جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی در تالار فرهنگیان کرمان برگزار شد.