انیمیشن چینی برای تمسخر آمریکا درباره کرونا + انیمیشن

چین انیمیشن کوتاهی را برای تمسخر عملکرد آمریکا در مقابل ویروس کرونا ساخته است.