معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد:

عملیات اجرایی اولین پروژه مسکن هنرمندان به زودی آغاز خواهد شد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز مرحله نخست طرح ساخت مسکن برای هنرمندان خبرداد و گفت: هم‌راستا با سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن و دستور و پیگیری وزیر فرهنگ موضوع احداث مسکن برای ...