حسرت یک تعزیه‌خوان قدیمی از خانه‌نشینی‌ و اجرا در رمضان

یکی از قدیمی‌ترین تعزیه‌خوان‌های کشور می‌گوید: هر سال ماه رمضان ۹ شب در تهران اجرای تعزیه داشتیم، اما الان فقط حسرت آن برای ما و مردمی که در این شهر کمتر تعزیه می‌بینند باقی مانده است.