تعطیلی سینماها و موزه‌های فرانسه تا یک ماه دیگر/ جشنواره‌ها تا ۴ ماه

نخست وزیر فرانسه از کاهش تدریجی قرنطینه در این کشور خبر داد که البته شامل صدور مجوز برگزاری رویدادهایی چون جشنواره‌ی فیلم کن در آینده‌ای نزدیک نخواهد شد.