در نشست با مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح شد؛

مشکلات تماشاخانه‌های خصوصی را به شورای داوری صنف بسپارید

نشست مدیرکل هنرهای نمایشی با رئیس و دبیر هیات مدیره صنف تماشاخانه‌های خصوصی ایران برگزار شد.