«زیر سقف شیشه‌ای» به گالری مژده می‌آید

تازه‌ترین آثار امیرحسین دلبری با عنوان «زیر سقف شیشه‌ای» در گالری مژده به‌ نمایش درمی‌آید.