تاریخ کنسرت آنلاین کیهان کلهر تغییر کرد

کنسرت آنلاین و رایگان کیهان کلهر که قرار بود امشب ـ سیزدهم مرداد ـ برگزار شود، به پانزدهم مرداد ساعت ۲۲ موکول شد.