هنوز خبری از موزه شدن خانه مصدق نیست

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری البرز از نامگذاری یکی از خیابان‌های شهرستان نظرآباد به نام تپه ازبکی خبر داد.