«یک روایت زرد» به جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی هوستون راه یافت

فیلم مستند «یک روایت زرد» به کارگردانی محمد عابدی برای حضور در جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی هوستون امریکا انتخاب شد.