در گفتگو با یکی‌از اعضای‌هیئت علمی جایزه جلال؛

جای خالی «داستان‌نویسی مینی‌مال» در جایزه جلال

اکبر صحرایی یکی از اعضای هیئت علمی پانزدهمین دوره جایزه جلال بر افزوده شدن و بها دادن به داستان‌های مینی‌مال به عنوان یکی از قالب‌های مورد علاقه مخاطبان جوان تأکید کرد...