دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰ مه ۲۰۲۱
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

جایزه جهانی موسیقی

احمد میرمعصومی جایزه جهانی موسیقی گرفت

احمد میرمعصومی جایزه جهانی موسیقی گرفت

حدود ۳۰ هزار شرکت کننده برای مرحله نیمه نهایی انتخاب شده و پس از داوری، کمتر از ۱ درصد آثار برای مرحله فینال انتخاب شدند که پس از طی ارزیابی های سختگیرانه نفرات اول تا سوم هر بخش توسط سایت ...