جایزه ویژه به فیلم‌ساز ایرانی در جشنواره‌ی دهوک

فیلم «زندگی بدون زندگی» دو جایزه اصلی بخش سینمای کردی جشنواره بین المللی فیلم دهوک را کسب کرد.