آخرین فرصت برای شرکت در جشنواره «ادبیات سلامت»

علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره ادبیات سلامت تنها تا پایان امروز فرصت دارند در بخش عمومی این جشنواره شرکت کنند اما فرصت برای دانشجویان هنوز باقی است و این افراد می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ آبان‌ماه به دبیرخانه ارسال ...