جشنواره بهاردستان برگزیدگان خود را شناخت

جشنواره بهاردستان در رشته‌های نقاشی، گرافیک، نمایش، سینما، عکاسی، انیمیشن و چاپ با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.