داوری یک ایرانی در جشنواره مذهب امروز

الهه نوبخت تهیه کننده و پخش کننده بین المللی سینما، به عنوان داور بخش مسابقه ی اصلی بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا انتخاب شد.