مشارکت ۲۰ جشنواره معتبر جهانی در یک رویداد مجازی

شبکه اجتماعی یوتوب از برگزاری یک جشنواره سینمایی مجازی با مشارکت ۲۰ رویداد مهم از جمله جشنواره های کن، ونیز، برلین و ترایبکا خبر داد.