مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ:

۱۹ هزار نفر مخاطب آثار جشنواره نمایش عروسکی را مشاهده کردند

مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همراهی فضای مجازی برای ارائه آثار جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک را گامی مهم در راستای تحقق عدالت فرهنگی و همراهی مخاطبان سراسر کشور دانست و تصریح کرد: بیش از ۱۹ هزار ...