جشنواره فیلم ونیز با ظرفیت کامل برگزار می‌شود

جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز با وجود تداوم شیوع کرونا برای یک رویداد حضوری تمام و کمال، فرش قرمز پهن می‌کند.