حضور ۴ فیلم ایرانی در جشنواره فیلم شارجه

۲ فیلم از تولیدات باشگاه فیلم سوره و ۲ فیلم از بنیاد سینمایی فارابی به جشنواره فیلم شارجه راه پیدا کردند.