با اهدای جایزه استادان سینما؛

جودی دنچ و استیون فریرز در جشنواره مایورکا تجلیل می‌شوند

جشنواره فیلم مایورکا از جودی دنچ و استیون فریرز تجلیل می‌کند.