فیلم های ایرانی در جشنواره«مِنا» کشور هلند

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «منا» در کشور هلند میزبان چند فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف رقابتی خواهد بود.