کارگاه مجازی با حضور مستندسازان پیشکسوت برگزار می شود

جشنواره فیلم مستند یادگار با همکاری انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند برگزار می‌شود.