جشنواره ونیز در میان تردیدها و ابهام‌ها

قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان در حالی خود را برای هفتاد و هفتمین دوره خود آماده می‌کند که ابهام‌های فراوانی درباره امکان برگزاری جشنواره در هر قالبی وجود دارد.