"آن دیگری" در جشنواره کاشیش هند

فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی به جشنواره کاشیش هند راه یافت.