جشنواره سینمایی کامیک-کان سن دیگو ۲۰۲۱ به صورت مجازی برگزاری می‌شود

جشنواره سینمایی کامیک-کان سن دیگو بعد از شیوع ویروس کرونا برای بار دوم به صورت مجازی برگزاری می‌شود.