اعلام آثار راه یافته به ۲ بخش از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

نمایش های راه یافته به بخش کودک و بخش نوجوان بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اعلام شد.