فیلم کوتاه «قرمز آبی» به سه جشنواره جهانی رسید

فیلم کوتاه «قرمز آبی» (Blue Red) به کارگردانی احسان نصری همزمان منتخب دو فستیوال Newyork-istanbul و Golden Bridge Istanbul و فینالیست جشنواره Assurdo ایتالیا شد.