همزمان با یازدهمین کنگره شعر عاشورایی؛

کنگره سراسری شعر عاشورایی باید جریان‌سازی شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تاکید بر جریان سازی کنگره سراسری شعر عاشورایی گفت: نخستین همایش آیین‌های عاشورایی در راستای ارتقا سطح کیفی کنگره شعر عاشورایی پیش بینی شده است.