انتشار «جنگ کی تمام می‌شود؟»

سفری به واپسین روز بزرگ‌ترین جنگ تاریخ

«جنگ کی تمام می‌شود؟» نام رمانی است که به قلم صادق وفایی منتشر شده است.