انتشار «راز گشوده» و کتابی درباره «جهان موازی»

کتاب «راز گشوده» نوشته تونی پارسونز و ریچارد سیلوستر با ترجمه وحید مهدیخانی و «درک واقعیت جهان موازی» نوشته بنتینو ماسارو با ترجمه حمیدرضا رفیعی منتشر شده است.