پاسخ سید ضیا هاشمی به اظهارات رئیس هیات مدیره خانه سینما

رییس هیات مدیره جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما در پی گفت‌وگوی رییس هیات مدیره خانه سینما پاسخی را منتشر کرد.