کمک «جی. کی. رولینگ» در دوران کرونا

«جی. کی. رولینگ» یک میلیون پوند برای کمک به افراد بی‌خانمان و کسانی که در دوران شیوع کرونا متحمل خشونت خانگی شده‌اند، اهدا می‌کند.