صدرنشینی نقاشی ۷۰ میلیون دلاری کلود مونه در شب ۵۹۷ میلیون دلاری ساثبیز

تازه‌ترین حراجی ساثبیز عصر چهارشنبه گذشته در سه بخش با چکش زدن آثار هنری دوران پساجنگ آمریکا در نیویورک برگزار شد و پس از ۴.۵ ساعت با رسیدن به رقم ۵۹۷ میلیون دلار به پایان رسید.