کشف حدود ۲۰هزار اثر تاریخی قاچاق

پلیس اروپا از کشف نزدیک ۲۰هزار اثر تاریخی و دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از قاچاقچیان در این زمینه خبر داد.