حسام‌الدین سراج و اردشیر کامکار؛ «هم‌نوا» با سیل

کنسرت حسام‌الدین سراج و اردشیر کامکار اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.